ἄ̄ρδω

ἄ̄ρδω
Grammatical information: v.
Meaning: `irrigate, give drink' (Pi.).
Other forms: ἀ̄- foll. Hdn. Gr. 2, 109.
Compounds: νεο-αρδής `recently watered' (Φ 346).
Derivatives: ἀρδμός `drinking place' (Il.), ἀρδάλια τοὺς πυθμένας τῶν κεραμίδων, οὕς ἔνιοι γοργύρας καλοῦσιν H.
Origin: XX [etym. unknown] PGX [probably a word of Pre-Greek origin]
Etymology: No etymology. Kretschmer Glotta 3, 294f. explains the length from *ἀ-Ϝάρδω with prothetic vowel. Connection with ἐρράδαται (\< *ϜεϜράδαται), to Latv. werdīt `sprudeln', Lith. versmė̃ `spring', is prob. wrong, because the δ in ἐρράδαται (to ῥαίνω) is secondary (Schwyzer 672), and because of the meaning of the Baltic words. Fur. compares παρδακός (241) `humid' (very doubtful) and ἄρσεα λειμῶνες Η. (254; -σος being a pre-Greek suffix; attractive); he also assumes a (substr.) prothetic vowel comparing νεοαρδής (so did Kretschmer, but that was pre-laryngealistic). Neumann, Unters. 91, noted that several words for irrigation are pre-Greek (γοργύρα, ἄνδηρα).
Page in Frisk: 1,135

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.